წევრები

 ქალთა ოთახის გაერთიანების წესდების მე-3 მუხლის თანახმად:

  • გაერთიანებას აქვს უფლება თავისი მიზნების მისაღწევად მიიღოს წევრები.
  • გაერთიანების წევრს აქვს უფლება გაერთიანების გამგეობის მიერ დადგენილი წესით აირჩიოს და არჩეულ იქნას გაერთიანების მართვის ორგანოებში;
  • გაერთიანების წევრს აქვს უფლება გაწევრიანდეს კომიტეტებში, რომლებიც იქმნება გამგეობის გადაწყვეტილებით.
  • გაერთიანების წევრი (გარდა დამფუძნებელი ფიზიკური პირებისა) შეიძლება გახდეს როგორც საჯარო სამართლის (სსიპ), ისე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლებიც, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, წარდმოგენილნი იქნებიან შესაბამისი ფიზიკური პირებით.
  • გაერთიანების წევრად გახდომის აუცილებელი წინაპირობაა საინფორმაციო-საკონსულტაციო სერვისის „ქალთა ოთახის“ ქონა.
  • გადაწყვეტილებებს გაერთიანების წევრების მიღების, გაერთიანების წევრობიდან გასვლისა და გაერთიანების წევრობიდან გარიცხვის თაობაზე იღებს გაერთიანების გამგეობა.
  • გაერთიანების წევრად მიღებაზე წევრობის კანდიდატების განაცხადის ფორმას ადგენს გაერთიანების გამგეობა. წევრობის კანდიდატის მიერ შევსებული განაცხადის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება ხდება ამ განაცხადის ფაქტობრივად მიღებიდან 30 სამუშაო დღის ვადაში.

 

ქალთა ოთახის გაერთიანების წევრები არიან: 

1. აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული - ბათუმის ქალთა ოთახი

მისამართი: ქ. ბათუმი, მელაშვილის ქ. N26 

მენეჯერი : ია გვარიშვილი, მთვარისა გოგუაძე

მობ: 597 81 00 61, 599 49 00 02

ელ.ფოსტა:  iagvarishvili@gmail.com  mtvarisa.goguadze@gmail.com

 

2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი: შუახევი, თამარ მეფის ქ. N22 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : თამილა ფუტკარაძე

მობ:    591 98 20 19

ელ.ფოსტა:  tamila.futkaradze2010@gmail.com

 

3. თელავის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი: ქ. თელავი, ერეკლე II გამზ. N16;  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : ნელი აბეჩხრიშვილი

მობ: 599 56 02 83

ელ.ფოსტა:  abechkhrishvilin@gmail.com

 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი: მ. კოსტავას ქ. 3, დაბა ქედა ; ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : თეა შარაშიძე

მობ: 599 32 64 00

ელ.ფოსტა: tea_sharashidze@yahoo.com 

 

5. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი:  ქ. ზესტაფონი, აკაკი წერეთლის ქ. N11; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : ნათია შარიქაძე

მობ:    593 35 69 01

ელ.ფოსტა: natia.sharikadze@gmail.com

 

6. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი:  ქ. გურჯაანი, ი. ნონეშვილის გამზ. N13. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : ელზა პაპოშვილი, იზა თერგიაშვილი

მობ: 555 59 40 68;  599 85 21 91

ელ.ფოსტა: elza.paposhvili@gmail.com

 

7. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი:  ქ. ორჯომი, მესხეთის N5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : ნონა ლურსმანაშვილი

მობ:  599 55 45 40

ელ.ფოსტა: lursmanashvilinona@gmail.com 

 

8. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთხი

მისამართი:  ქალაქი ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას გამზ. №45

მენეჯერი : ნინო გვაგვალია

მობ:  557 70 72 74

ელ.ფოსტა: ngvagvalia@gmail.com

 

9. დმანისის მუნიციპალიტეტი

მისამართი: დმანისი,  წმინდა ნინოს №41; დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : ქეთევან მარტიაშვილი

მობ:  599 85 67 09

ელ.ფოსტა: martiashviliq@mail.ru

 

10. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი:  ქ. სიღნაღი, აღმაშენებლის მოედანი N 2; სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : თამთა ზაქარიაშვილი

მობ:  551 17 00 73

ელ.ფოსტა: tamtazakariashvili@gmail.com

 

11. ხულოს მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი:   ტბელ აბუსერისძის ქ. N5, დაბა ხულო;

მენეჯერი : ციური სოლომონიძე

მობ: 599 07 25 19

ელ.ფოსტა: Tsiurisolomonidze@gmail.com 

 

12. წალკის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი:   ქ.წალკა , არისტოტელეს ქ.№22; წალკის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : ნაზიბროლა კეკელიძე , ნონა ბექაური

მობ:  591 51 25 61; 595 08 93 86; 599 85 69 87

ელ.ფოსტა: nazikekelize@mail.ru; nonabeqauri@gmail.com

 

13. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი: ქ.ნინოწმინდა, პუშკინის ქ. N43; ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : გაიანე სეროფიანი

მობ:  577 60 05 09

ელ.ფოსტა: gayane.seropyan@yahoo.com

 

14. ონის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი:  ქ. ონი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N40,  ონის მუნიციპაიტეტის მერია

მენეჯერი : ციცო მეტრეველი

მობ:  571 16 90 21

ელ.ფოსტა: metrevelicico9@gmail.com

 

15. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი: ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქუჩა № 49; ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : ბელა მარუქაშვილი

მობ: 595 92 14 77

ელ.ფოსტა: anushkebi222@gmail.com

 

16. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი: სულხან საბას ქ. N103 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : თინა ფრუიძე

მობ: 551 19 29 49

ელ.ფოსტა: bolnisisqo@gmail.com

 

17. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი

მისამართი:  ახალქალაქი, ჩარენცის ქ. 1. N11; ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : ანაიდ ასათურიანი

მობ: 591 99 98 67

ელ.ფოსტა: anaid-36@mail.ru

 

18. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახი 

მისამართი: ქ. ოზურგეთი . კოსტავას ქ. N1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მენეჯერი : მარინა ჯაფარიძე

მობ:  599 54 51 94

ელ.ფოსტა:  marjaf2@gmail.com