ბიბლიოთეკა

ადგილობრივი თვითმმართველობის  საინფორმაციო-საკონსულტაციო სივრცე ,,ქალთა ოთახი“ ადგილობრივ მოსახლეობას (განსაკუთრებით გოგონებსა და ქალებს) სთავაზობს საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე თავისუფალ ღია სივრცეს სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობისთვის.

ქალთა ოთახის ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ:

ბიბლიოთეკით

ქალთა ოთახში მოსულ ვიზიტორს შეუძლია ადგილზე გაეცნოს  მრავალფეროვან სახელმძღვანელოებს განათლების, მედიცინის, ბიზნესის, რელეგიის, სამართლებრივ და სოციოლოგიურ საკითხებზე. ბიობლიოთეკა მორგებული ყველა სქესის და ასაკის საჭიროებებზე.