ბავშვთა კუთხე

ადგილობრივი თვითმმართველობის  საინფორმაციო-საკონსულტაციო სივრცე ,,ქალთა ოთახი“ ადგილობრივ მოსახლეობას (განსაკუთრებით გოგონებსა და ქალებს) სთავაზობს საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე თავისუფალ ღია სივრცეს სოციალურ-ეკონომიკური ატივობისთვის.

ქალთა ოთახის ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ:

ბავშვთა კუთხით

მშობლებს, რომელთაც მნიშნელოვანი საქმე აქვთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში და არ ჰყავთ ბავშვის დამტოვებელი სახლში, შეუძლიათ ისარგებლონ ქალთა ოთახის სერვისით, ჩვენ დავიტოვებთ ბავშვს ბავშვთა კუთხეში და ვიზრუნებთ მის უსაფრთხოებასა და შემეცნებით აქტივობებში ჩართულობაზე.